IntegralReforma

Haz clic aquí para editar el subtítulo.

Manteniment

Servei de manteniment de instal·lacions d' electricitat, gas, agua i calefacció en comunitats, oficines, garatges, edificis, etc.

Amb aquest servei es pretén oferir una cobertura total i a baix cost als nostres clients, mantenint les instal·lacions en perfecte estat, donant servei especials d' averies i instal·lacions noves.

IntegralReforma estableix un preu fixe mensual por als serveis, incloent el cost de mà  d' obra i desplaçament dels nostres tècnics, facturant a part els materials a substituir.

Servei de manteniment IntegralReforma.

 • Electricitat:
  • Assessorament tècnic professional i gestions en companyia subministradora
  • Revisió i substitució de lluminàries foses o deteriorades, encebadors, reactàncies, polsadors i sanejament de caixes de connexió
  • Revisió básica de les seguretats de la instal·lació
  • Informe detallat del estat dels sistemes de seguretat elèctrics i instal·lació
  • Revisió completa de la instal·lació  elèctrica tant per examen como mitjançant probes executant un informe detallat.
 • Aigua:
  • Assessorament tècnic professional i gestions en companyia subministradora
  • Revisió i substitució de claus de tall general d' agua en muntant, fuites d' agua directa comunitàries, claus i accessoris en bateria de comptadors
 • Gas:
  • Assessorament tècnic professional i gestions en companyia subministradora
  • Revisió i substitució de claus de tall general gas, detecció de fuites i accessoris en bateria de comptadors
  • Revisió i substitució de claus de tall, fuites d' agua i posada en marxa de circuits de calefacció comunitaris

Assistència d' averies (24H) DL-DV

 • Desplaçament gratuït (8h-18h)
 • Desplaçament amb cost addicional 
 • Mà d' obra gratuïta

Assistència d' averies (24H) caps de setmana i festius

 • Desplaçament amb cost addicional 
 • Mà d' obra amb cost addicional